Fem bruksforbod

Fem køyretøy fekk bruksforbod under ein kontroll Statens vegvesen hadde på trafikkstasjonen på Kjøs søndag kveld.

Illustrasjonsfoto. 

Denne varebilen var 700 kg for tung, og måtte laste av før han kan køyre vidare.   Foto: Statens vegvesen

Overheng bak på semitraileren gjorde at underkøyringshinderet ikkje var etter gjeldande krav. Trucken måtte settast av før bilen kunne køyre vidare.  Foto: Statens vegvesen

Nyhende

Ein varebil var 700 kg for tung og måtte laste av før vedkomande fekk køyre vidare. Eit vogntog hadde ikkje underkøyringshinder i medhald til krava, og måtte sette av ein bakmontert truck  før han kunne køyre vidare. Fire køyretøy fekk bruksforbod på grunn av gjenstandar i frontrute/siktsone. Dette måtte fjernast før dei kunne køyre vidare

To bilførarar ekk skriftelege åtvaringar for mindre brot på køyre- og kviletida.

36 køyretøy var inne på kontrollplassen, og 24 av desse vart kontrollerte.