Skåla for samarbeid om næringsutvikling i nye Stad kommune

Vil ha eige næringsutviklingsselskap

Den førebelse konklusjonen etter samlinga av næringslivsfolk frå Eid og Selje på Nordfjordeid sist veke, er at ein vil danne eit eige næringsutviklingsselskap for nye Stad kommune.

Det var svært god stemning på møtet mellom næringslivsfolk og kommunar på Nordfjord Hotell torsdag kveld. Her ved Arne Hjeltnes (t.v.) og John Olav Lefdal.  Foto: Yngve Tolaas

Nyhende

Gründer John Olav Lefdal var ein av initiativtakarane bak samlinga på Nordfjord Hotell torsdag og fredag sist veke, der 53 næringslivsaktørar frå Eid og Selje kommunar deltok.