Stortingsval Eid kommune

Venstre kraftig tilbake

Venstre har gjort eit dårleg val i Eid samanlikna med valresultatet for fire år sidan.

Frå oppteljinga etter Stortingsvalet i Eid kommune.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Partiet går 8,2 prosent tilbake, frå 23,6 prosent i 2013 til 15,4 prosent ved årets val.

Senterpartiet gjorde eit godt val i 2013. Ved årets stortingsval har partiet ein liten framgang frå 31,5 i 2013 til 31,9  ved årets val. Partia som går mest fram i Eid er Høgre, med 4,3 prosent og Ap med 4,1 prosent framgang frå valet i 2013.

Også Krf har stor tilbakegang, frå 8,1 i 2013 til 4,8 ved årets val.


Valresultat Eid kommune 99,8 prosent av røystene talde opp.


PartiVal 2013August 2017Endring %
Ap10,014,1+4,1
Frp11,011,7+0,7
Høgre10,614,8+4,3
KrF8,14,8-3,4
Raudt0,40,8+0,4
Sp31,531,9+0,4
SV2,74,3+1,6
Venstre23,615,4-8,2
MDG1,11,7+0,6