Toppstillinga i Helse Førde er utlyst

Stillinga som ny administrerande direktør i Helse Førde er no lyst ut.

Børge Tvedt.  Foto: Pressefoto

Nyhende

I utlysingsteksten heiter det: "Til ein organisasjon med ein tydeleg identitet og engasjerte tilsette søkjer vi ein utviklingsorientert, tydeleg og handlekraftig administrerande direktør som også evnar å spele på lag og bygga gode relasjonar i heile føretaket."

I dag er Børge Tvedt konstituert som administrerande direktør i Helse Førde.