Tilbake i ordinær drift

Ferjesambandet Lote-Anda går no som normalt.
Nyhende

I følgje Fjord 1 skal det no vere ordinær drift i sambandet igjen, med to ferjer etter ruteoppsettet.