Nok ein suksess

Påskemoro i Vårtun

Kva idear og program var det eigentleg mannskoret rappa frå programkomiteen til Påskemoro på Haugen?

Alf-Reidar Myrstad baud verkeleg på seg sjølv. Ikkje minst likte vi ironiseringa av seg sjølv som politikar.   Foto: Tormod Flatebø

Nytt på Nytt gjengen i arbeid. Som vanleg var det å finne ut kva som skulle ut.   Foto: Tormod Flatebø

Sogn og musikkinnslag var det mange av i årets revy - eller påskemoro.   Foto: Tormod Flatebø

Litt god omtale av leiar i teknisk utval måtte sjølv sagt til, etter alt han hadde gjort for å løyse dei vanskeleg trafikale forholda i lokalområdet.  

Og sjølvsagt også for partiet til leiar i teknisk utval.  

Kva skal ut? Øystein Haugland (t.h.) hadde det enkle og opplagde svaret. Båten skal ut!  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det er eit grunngjeve spørsmål ein må stille etter at nok ein god time med god lokal Påskemoro på Hauane er over. Sjølv om det ikkje alltid er like enkelt å henge med i svingane på den heilt ultralokale biten av programmet, så var dette skikkeleg, som vanleg, veldig kjekt.

Noko av dset kjekkaste med påskemoroa i Vårtun på Haugen, eller påskervy som det reelt er, er at ein i tillegg til å herse litt med ordførar, andre politikarar, lokalavis, er at all den gode uhøgtidlege sjølvironien.

Årets påskemoro hadde i seg det meste, men vi kjem ikkje unna at høgdepunkta var gamle norske innslag i Melodi Grand Prix. Her bydde aktørane på scena verkeleg på seg sjølv.