Sju vil bli rektor ved Sogndal vgs

Det er i alt sju søkjarar til rektorstillinga ved Sogndal vidaregåande skule.

Sju vil bli ny rektor ved SogndaL vidaregåande skule.   Foto: Pressefoto

Nyhende

Skulen hadde skuleåret 2015/16 omlag 800 elevar og rundt 170 tilsette. Ein søkar har trekt søknaden sin.

Sogn og Fjordane fylkeskommune tek sikte på å tilsette ny rektor i månadsskiftet april-mai, med jobbstart 1. august.

Søkjarane er:

Cecilie Thaule Løvlid (48), Sogndal, Rådgjevar Høgskulen på Vestlandet

Anne-Grethe Naustdal (50), Naustdal, Dekan Høgskulen på Vestlandet

Bjarte Ramstad (40), Sogndal, Rektor/tenesteleiar Trudvang skule

Kjetil Sønnesyn  (40), Sogndal, Rektor Kvåle skule

Thomas Thomsen (36), Sandnes, Pedagogisk leiar-barnehage

Ole Jørgen Øygarden (49), Vik i Sogn, Rektor Flatbygdi skule