FNs tryggingsråd åtvarar om risiko for forverring i Jemen

FNs tryggingsråd ber om nedtrapping i konflikten i Jemen for å unngå aukande risiko for at den humanitære situasjonen blir ytterlegare forverra.
utenriks

– Medlemmene i Tryggingsrådet gir uttrykk for djup bekymring knytt til den skrekkelege humanitære situasjonen, inkludert langvarig svolt og aukande risiko for storstilt matmangel, står det i uttalen som Tryggingsrådet einstemmig stilte seg bak natt til torsdag norsk tid.

I uttalen understrekar dei 15 medlemslanda i Tryggingsrådet behovet for nedtrapping frå alle partar.

Tryggingsrådet krev omgåande våpenkvile i heile Jemen, og ber om slutt på eskaleringa som houthi-rørsla står bak i den strategisk viktige byen Maarib. Rådet ber òg Jemens regjering om å leggje for til rette jamlege anløp med drivstoff til hamnebyen Hodeida, og rådet ber begge partar sikre at drivstoff når uhindra fram til alle delar av landet slik at nødvendige varer og humanitær hjelp kan leverast.

– Tryggingsrådet fordømmer òg rekruttering og bruk av barn, og seksuell vald, i konflikt, står det i uttalen.

FNs tryggingsråd gjentek òg bekymringa knytt til oljetankskipet Safers miljørisiko. Skipet ligg ankra opp utanfor kysten ved Hodeida og har i fleire år stått i fare for å søkke eller eksplodere. Houthiane har ansvaret for situasjonen ved at dei nektar å la FN gjennomføre ei vurdering av tilstanden på skipet, står det i uttalen.

Houthi-militsen og regjeringsstyrkar har sidan 2014 kriga mot kvarandre i det fattigaste landet på den arabiske halvøya.

(©NPK)