EU vil stanse migrantstraumen frå Kviterussland

EUs utanriksministrar kom måndag saman for å finne ut korleis tusenvis av migrantar frå Kviterussland skal stansast før dei kryssar grensa til Polen og Litauen.
utenriks

Fleire EU-leiarar har skulda den kviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko for å organisere migrasjonen som ein hemnaksjon for EUs straffetiltak.

Tusenvis av migrantar frå Afrika og Midtausten har vorte lokka til Kviterussland på turistvisum for så å bli følgde til grensa mot Polen og Litauen, og i mindre grad Latvia. Alle dei tre EU-landa grensar mot Kviterussland.

– Sjølv om situasjonen synest å vere under kontroll, har flaumen av menneske slett ikkje vorte mindre, sa den litauiske utanriksministeren Gabrelius Landsbergis då han kom til møtet i Luxembourg.

Utanriksministeren sa at EU må finne ein effektiv måte å stanse flygingane på. Migrantane blir flogne inn frå byar i Midtausten og Afrika til Minsk.

– EU har tidlegare klart å stanse flygingar frå Iran, Jordan og Libanon. Men ei rekkje nye fighter er sett opp til Minsk, seier Landsbergis. Han meiner EU må sende ein klar beskjed til selskap som flyg personar inn til Kviterussland, om at dei er på EUs radar.

Den irske utanriksministeren Simon Coveney, viss heimland er ein hub for utleigeselskap, seier at han gjerne vil drøfte ein ny runde med sanksjonar mot Kviterussland, men at det juridisk sett er vanskeleg å gjere noko med leasingkontraktar som er lovlege.

Den tyske utanriksministeren Heiko Maas seier at Lukasjenko ikkje er noko anna enn sjefen for eit statleg smuglarselskap. Han meiner at EU må gi flyselskap ein klokkeklar beskjed om at denne verksemda ikkje vil bli tolerert.

(©NPK)