USA og Eritrea valt inn i FN-råd

USA og Eritrea er valt inn i FNs menneskerettsråd torsdag. Dei tiltrer i rådet 1. januar neste år.
utenriks

USA vart attvalt til FNs menneskerettsråd tre og eit halvt år etter at Donald Trump trekte landet ut. FNs hovudforsamling valde òg Eritrea, trass kritikken landet har fått for brot på menneskerettar.

Eit fleirtal av dei 193 medlemslanda i FNs hovudforsamling valde òg mellom anna Argentina, Gambia, Finland, India, Qatar, Somalia og Dei sameinte arabiske emirata inn i rådet.

Kina og nokon av deira allierte, inkludert Kviterussland og Venezuela, har tidlegare utnytta USAs fråvær frå rådet til å presse gjennom felles utsegner som støttar Beijings handlingar i Hongkong, Xinjiang og Tibet.

FNs menneskerettsråd består av 47 medlemsland. Rådet har i årevis vorte kritisert for å ha tillate autoritære regjeringar å delta.

(©NPK)