Databrikkemangel rammar Apples mobilproduksjon

Apple er venta å redusere produksjonen av den nyaste iPhone-modellen med 10 millionar einingar på grunn av global databrikkemangel, ifølgje Bloomberg News.
utenriks

Apple er venta å produsere 90 millionar iPhone 13-einingar innan nyttår, ifølgje Bloomberg, som siterer ikkje namngitte personar med kjennskap til saka.

Apple har varsla underleverandørane sine om at talet på einingar kjem til å bli redusert på grunn av leveringsproblem frå databrikkeselskap som Broadcom og Texas Instruments, ifølgje Bloomberg.

Verdien av Apple-aksjen fall 1,2 prosent på Wall Street tysdag, medan Texas Instruments og Broadcom begge fall rundt 1 prosent, skriv Reuters.

Apple har avvist å kommentere saka, medan Broadcom og Texas Instruments ikkje har svart på Reuters' førespurnader.

Apple la i juli fram ein prognose som viste saktare vekst, og selskapet varsla at databrikkemangelen, som allereie hadde byrja å påverke produksjonen av datamaskiner og nettbrett, også ville komme til å råke produksjonen av mobiltelefonar.

Mangelen på databrikker har lagt stort press på ei rekkje bransjar, frå bilproduksjon til elektronikkprodukt.

(©NPK)