Tyske kandidatar med sluttspurt om veljarar på gjerdet

Med få dagar igjen til det tyske valet haldast, har fleire og fleire bestemde seg for kva dei skal stemme. Det legg press på Angela Merkels parti.
utenriks

Valet i Tyskland søndag blir venta å bli uvanleg jamt og spennande, og Angela Merkels CDU risikerer å miste plassen i regjeringskontora etter 16 år ved makta.

Då tyskarar på ei Yougov-måling vart spurde om dei hadde bestemt seg for kven dei vil stemme på i helga, svarte 74 prosent bekreftande. 15 prosent svarte at dei enno ikkje har teke ei endeleg avgjerd.

Merkels arvtakar Armin Laschet har hatt ein noko uryddig valkamp, og han fekk mykje negativ merksemd i sommar då han vart filma flirande i bakgrunnen medan ein alvorstyngd president Frank-Walter Steinmeier heidra offera etter flaumkatastrofen i sommar.

Lojale til Merkel

Laschet er kjent som ein politikar som nektar å gi opp og som kan snu vanskelege situasjonar når det verkeleg gjeld.

Men med mindre han igjen dreg fram ein av signaturopphentingane sine, kan partiet hans ikkje berre miste statsministerposten, men bli sparka heilt ut av regjeringskorridorane.

Merkels avgang etter valet fører til ein kamp om veljarane som har vore lojale mot statsministeren, som har vore regjeringssjef sidan 2005.

– Den primære lojaliteten har for så mange vore knytt til Merkel, og no dreg ho, seier Andrea Römmele ved Hertie School i Berlin til Financial Times.

Ursula Münch ved Akademie für Politische Bildung trur at det vil ta lengre tid å danne regjering denne gongen.

– Vi kjem til å ha større, meir fargerike koalisjonar på føderalt nivå, og som eit resultat av det vil det ta lengre tid å danne regjering, seier ho til avisa.

Kan få tre regjeringsparti

For første gong sidan andre verdskrigen kan Tyskland ende opp med ei koalisjonsregjering med tre parti.

– For første gong i Tysklands etterkrigshistorie ser det ut til at den neste statsministeren vil komme frå eit parti som har mindre enn ein tredel av stemmene, seier Christian Lindner, som leier Fridemokratene, til Financial Times.

Etter tre debattar som berre dei tre største partia på målingane har delteke i, vart det torsdag halde ein debatt der også dei mindre partia deltok.

Ifølgje målingar er det Olaf Scholz, Sosialdemokratenes kandidat, som har gjort det best i dei tre TV-debattane. Han er òg finansminister.

Sosialdemokratane har den siste veka behalde leiinga på meiningsmålingane med 25 prosents oppslutning, medan den konservative blokka CDU/CSU følgjer med 21 prosent. Dei Grøne ligg på tredjeplass med ei oppslutning på 14 prosent.

Dei Grøne gir ikkje opp

Tidlegare undersøkingar hadde antyda at så mange som 40 prosent av veljarane enno ikkje har bestemt seg for kva dei skal stemme, eit poeng som mellom anna Annalena Baerbock, som leier Dei Grøne, har trekt fram. Sjølv om partiet hennar har falle på meiningsmålingane, har dei framleis ikkje gitt opp eit rekordresultat.

Klima har segla opp som det viktigaste spørsmålet blant fleirtalet av dei rundt 60,4 millionar stemmeføre i landet, ifølgje AFP.

Baerbock har åtvara om at den neste regjeringa er den siste som aktiv kan påverke klimakrisa. Men ho har ikkje lykkast med å dra fordel av det i valkampen.

Fredag er det venta at store folkemengder strøymer ut i gatene for å demonstrere, medan unge klimaaktivistar har sveltestreika utanfor nasjonalforsamlinga i Berlin.

Har gått ned

Ytre høgrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD) ligg ifølgje meiningsmålingane an til ei oppslutning på rundt 12 prosent, medan venstresidepartiet Die Linke er på 7 prosent.

Sjølv om meiningsmålingar gir eit avgrensa bilete av korleis valresultatet kjem til å bli, har utslaga på målingane vore jamne sidan slutten av august. Dei største partia har hatt det til felles at dei alle har gått ned på målingane sidan januar.

(©NPK)