Paven besøkte romfolk i Slovakia

Pave Frans oppmoda romfolk til å gå inn for å bli betre integrert då han tysdag brukte ein av dei fire dagane sine i Slovakia til å avleggje dei eit besøk.
utenriks

Besøket til paven i busetjinga Lunik IX i Aust-Slovakia illustrerte kor utsett sigøynarane er for diskriminering i Aust-Europa. Politi og soldatar vakta vegen inn, og bebuarane vart haldne unna dei få sitjeplassane der Frans talte.

Besøket var likevel eit høgdepunkt i besøket til paven til Ungarn og Slovakia, hans første utanlandstur sidan ein tarmoperasjon i juli.

Lunik IX er den største av rundt 600 loslitne og segregerte busetjingar der dei fattigaste av Slovakias 400.000 rom bur, ofte utan rennande vatn eller kloakksystem, gass eller straum.

Frans viste til at Slovakias sigøynarsamfunn lenge har vore utsette for fordommar, diskriminering og nedsetjande omtale, også i Den katolske kyrkja.

Men han oppmoda dei likevel til å tenkje på framtida, jobbe seg over hindringar og integrerast betre for å skape eit betre liv for barna sine.

Romfolk i Aust- og Sentral-Europa har lenge vore utsette for rasisme og diskriminering og store hindringar når det gjeld skule og arbeid. Mange skuldar dei for kriminalitet, medan dei sjølve har liten tillit til institusjonane i landa som har svikta dei.

(©NPK)