Blinken møter Israel og tre arabiske statar

USAs utanriksminister Antony Blinken møter fredag motpartane sine frå Israel og tre arabiske land virtuelt, eitt år etter at dei anerkjende kvarandre.
utenriks

Utanriksministrane frå Dei sameinte arabiske emirata, Bahrain og Marokko, forutan Israel, deltek på møtet der dei ifølgje utanriksdepartementet til USA skal drøfte korleis forholdet kan betrast ytterlegare og korleis dei kan skape ein meir velståande region.

Møtet og bruken av nemninga Abraham-avtalane er i seg sjølv eit signal om at president Joe Biden har akseptert det tidlegare president Donald Trump kalla ein av dei utanrikspolitiske suksessane sine.

Dei tre landa var dei første arabiske landa som anerkjende Israel sidan Jordan og Egypt gjorde det for fleire tiår sidan.

Ikkje med på møtet er Sudan, som også anerkjende Israel i fjor, men som normaliserer langsamare på grunn av folkeleg motstand.

(©NPK)