Studie: Oppmjuking av tiltak kan auke faren for vaksineresistente variantar

Lettar i tiltak som maske og avstand følgjer av at stadig fleire er vaksinerte. Men det aukar faren for vaksineresistente variantar av viruset som utløyste pandemien, viser ein nye studie.
utenriks

På eit tidspunkt då 60 prosent av Europas befolkning har fått minst éin dose, viser modellane at det er nødvendig å halde oppe dei vanlege varsemdstiltaka inntil alle er fullvaksinert, seier forskarane.

Ei gruppe forskarar frå heile Europa har testa ut korleis viruset muterer ved å endre variablar som vaksinasjon og smittefart. Dei ville sjå på sannsynet for at det oppstod virus som var vaksineresistent, i ei befolkning på 10 millionar menneske over eit tidsrom på tre år.

Som venta viste modellane at rask vaksinasjon reduserte faren for at det oppstod ein variant som vaksinen ikkje bit på (resistens).

Men modellane viste òg at den største faren for utvikling av resistente variantar er når ein stor del av befolkninga er vaksinerte, men at delen enno ikkje er stor nok til å sikre flokkimmunitet.

Forskarane understrekar behovet for å halde oppe andre virustiltak inntil alle er vaksinerte og seier at for mange lettar før det er oppnådd flokkimmunitet, aukar faren for av det utviklar seg vaksineresistente variantar.

(©NPK)