Pandemien har kosta over 600.000 liv i USA

Dødstalet som blir knytt til pandemien i USA har passert 600.000, viser tal frå Johns Hopkins-universitetet.
utenriks

Eit storstilt vaksinasjonsprogram har senka tempoet i smittespreiinga kraftig i USA, men pandemien er enno ikkje over. Tysdag passerte talet på registrerte dødsfall som blir knytte til covid-19 600.000 i landet, noko som rundt rekna svarer til innbyggjartalet i byar som Baltimore og Milwaukee.

Det svarer òg til talet som døydde av kreft i USA i 2019. På verdsbasis har covid-19 kosta rundt 3,8 millionar menneske livet, viser teljingane som er gjorde.

Dødstalet i USA er det høgaste som er registrert i noko enkeltland. Det reelle talet på døde blir likevel anteke å vere betrakteleg høgare, både i USA og globalt. Mange tilfelle er omsette og i nokre land freista halde skjult.

Tysdag lettar den mest folkerike staten i USA California på smitteverntiltaka sine før sommaren, i det som blir omtalt som «den store gjenopninga». Koronatiltaka blir òg trappa ned i New York, der over 70 prosent av den vaksne befolkninga no har fått første vaksinedose.

(©NPK)