E-postar viser at Trump pressa justisdepartementet til å etterforske udokumenterte valfuskpåstandar

Dei siste vekene av Donald Trumps presidentperiode pressa han justisdepartementet til å granske udokumenterte påstandar om valfusk, viser nye utgitte e-postar.
utenriks

E-postane er offentleggjorde av kontrollkomiteen i Representanthuset.

Meldingane frå justisdepartementet viser i kva grad Trump og dei allierte han hadde pressa dåverande justisminister Jeffrey Rosen til å utfordre valresultatet i 2020 på bakgrunn av påstandar som seinare har vorte avviste i fleire titals rettssaker.

Presset skjedde sjølv om fleire republikanske valleiarar over heile USA, mellom dei Trumps tidlegare justisminister William Barr, allereie hadde gått ut og sagt at det ikkje hadde gått føre seg omfattande valfusk.

I e-postane som var sende til Rosen, blir det refererte til konspirasjonsteoriar og feilaktig informasjon om valbedrageri.

Trump held framleis fast på at valet vart avgjort med fusk, sjølv om dette ikkje har vorte dokumenterte, og utsegnene hans om dette bidrog etter all sannsyn til kongresstorminga 6. januar.

(©NPK)