Boris Johnson hyllar sjokksiger til toryane i Labour-bastion

Dei konservative har vunne suppleringsvalet til Underhuset i Labour-bastionen Hartlepool nordaust i England. No er spenninga stor om det skotske valet.
utenriks

Suppleringsvalet er det første sidan koronapandemien braut ut, og derfor ein viktig peikepinn om kva veljarane synest om innsatsen til statsminister Boris Johnson.

Statsministeren, som er på sigerstur i Hartlepool, omtalte resultata som «svært oppmuntrande» for dei konservative.

Hartlepool i det nordlege England har aldri stemt konservativt sidan valdistriktet vart etablert i 1974.

Det ligg i eit område der kolgruvedrift fram til 1990-talet var ei viktig inntektskjelde. Dei siste åra har innbyggjarane i byen òg vore veldig for brexit.

Aukande trend

Den konservative kandidaten Jill Mortimer vann valet med nesten 52 prosent av stemmene, medan Labour-kandidaten Paul Williams berre fekk rundt 29 prosent.

Labour-leiar Keir Starmer seier han er svært skuffa og tek fullt ansvar. Han lova samtidig å byggje opp igjen tilliten til partiet, som Mortimer seier «for lenge har teke folket sitt for gitt».

Resultatet blir òg tolka som eit nytt døme på at dei konservative blir sterkare i område som tradisjonelt har stemt Labour. I nasjonalvalet i 2019 gjorde toryane eit stort innhogg i Labours «raude mur» i nord, mellom anna på grunn av arbeidet deira for å få Storbritannia ut av EU.

Den nylege suksessen til Johnson-regjeringa med vaksineutrullinga har truleg òg gjort dei meir populære i delar av landet.

Spenning rundt skotsk val

Suppleringsvalet på torsdag vart avvikla samtidig med lokale og regionale val i både England, Skottland og Wales.

Rundt 50 millionar veljarar kunne bruke stemmeretten sin på det som i Storbritannia vart omtalt som super-torsdag. Nokre av vala hadde vore utsette eit heilt år på grunn av pandemien.

Resultata frå valet på det skotske parlamentet kjem først laurdag. Dette er det knytt mykje spenning til.

Alt tyder på at nasjonalistpartiet SNP vil gjere eit godt val, og får dei fleirtal, vil dei ha ny folkeavstemming om ei skotsk lausriving frå Storbritannia. Det kan føre til politisk press på Johnson-regjeringa.

(©NPK)