Amnesty beklagar og gir igjen Navalnyj status som samvitsfange

Den fengsla opposisjonsleiaren og Putin-kritikaren Aleksej Navalnyj får tilbake statusen som samvitsfange, stadfestar Amnesty International.
utenriks

Amnesty International tok tidlegare i år denne nemninga frå Navalnyj på bakgrunn av tidlegare utsegner som organisasjonen såg som hatefulle.

– Amnesty International valde feil og vil beklage for dei negative konsekvensane det har hatt for Aleksej Navalnyj og aktivistane i Russland og verda rundt som kjempar for å få han fri, skriv Amnesty International i ei fråsegn.

Generalsekretær i Amnesty International i Noreg, John Peder Egenæs, stadfesta fredag overfor NTB at organisasjonen snur.

– Eg kan stadfeste at det stemmer, og at det kjem ei fråsegn frå det internasjonale sekretariatet vårt snart, skreiv Egenæs i ein SMS til NTB.

– Misbrukt av Russland

Det internasjonale sekretariatet til Amnesty skriv at det aldri var meininga at det skulle bli offentleg kjent at Navalnyj mista statusen som samvitsfange.

Russiske styresmakter har misbrukt dette ytterlegare til å utsetje Navalnyj for brot på rettane hans, meiner Amnesty.

– Det er høgda av hykleri frå styresmaktene, som ikkje berre prøvde å drepe Navalnyj med gift, men som har utført handlingar som tortur, fridomskrenking og utstrekt undertrykking av politisk fridom, skriv Amnestys sekretariat.

Stiller seg ikkje bak plattforma

Amnesty skriv vidare at organisasjonen ikkje stiller seg bak den politiske plattforma til Navalnyj, men at dei ønskjer å gjere tydeleg Navalnyjs behov for å få rettane sine oppfylt.

– Aleksej Navalnyj er ikkje fengsla for eit attkjennande lovbrot, men for at han krev retten til å delta i offentlegheita for seg sjølv og støttespelarane sine, og for å krevje ei styresmakt som er fri for korrupsjon, skriv Amnesty.

– Dette er samvitshandlingar og bør anerkjennast som det, skriv organisasjonen.

Demonstrasjonar

Ein av støttespelarane til Navalnyj sa, ifølgje CNN, tidlegare fredag til canadiske lovgivarar at han hadde fått beskjed om at Amnesty ville gi Navalnyj status som samvitsfange igjen.

Navalnyj sit fengsla i Russland etter at han vart arrestert då han vende tilbake etter å ha fått behandling i Tyskland for det han meiner var eit attentatforsøk utført av russiske tryggingsstyrkar.

Russland har i det siste også stempla det politiske nettverket til Navalnyj som ein terrororganisasjon. Det har vore kraftige demonstrasjonar til støtte for Navalnyj rundt om i Russland.

(©NPK)