Russisk påtalemakt vil stemple Navalnyjs nettverk som ekstremistisk

Påtalemakta i Russland har bede ein domstol om å setje Aleksej Navalnyjs nettverk og stiftelsen hans FBK på ei liste over ekstremistiske organisasjonar.
utenriks

Opposisjonspolitikaren Navalnyj står bak anti-korrupsjonsstiftelsen FBK og har eit nettverk av regionale kontor i Russland.

– Under dekke av liberale slagord er desse organisasjonane aktive i å skape forhold for destabilisering av den sosiale og sosiopolitiske situasjonen, hevdar påtalemakta i Moskva i ei fråsegn fredag.

Der blir organisasjonane òg skulda for å leggje til rette for å «endre grunnsteinen i den konstitusjonelle orden». Gruppene utfører visstnok aktivitetar for utanlandske organisasjonar på russisk territorium, og dei er derfor uønskte, heiter det frå påtalemakta.

Twitter-dom

Navalnyjs medarbeidarar og organisasjonar har hyppig vore gjenstand for politiaksjonar og arrestasjonar på grunn av dei politiske aktivitetane sine.

Presset mot dei har auka etter at Navalnyj vende heim til Russland i januar. Han hadde då vore fleire månader i Tyskland der han fekk behandling for eit giftangrep som han skuldar den russiske regjeringa for å stå bak.

Tidlegare fredag vart ein av Navalnyjs allierte i FBK dømt til to og eit halvt års fengsel for «ekstremistiske» Twitter-meldingar.

Sveltestreik

Dagen før vart Navalnyjs nære medarbeidar Ljubov Sobol dømd til eitt års samfunnsstraff for å ha prøvd å ta seg inn i bustaden til ein påstått agent. Navalnyj hadde skulda agenten for å ha delteke i forgiftinga.

Etter heimkomsten vart Navalnyj dømt til to og eit halvt års fengsel i ei eldre svindelsak som Navalnyj meiner er fabrikkert. Straffeforfølginga utløyste landsomfattande demonstrasjonar i Russland.

31. mars opplyste Navalnyj at han hadde starta ein sveltestreik i straffeleiren der han sonar. Han krev betre helsehjelp for mellom anna smerter i ryggen.

(©NPK)