OPCW: Syrias regime brukte kjemiske våpen i 2018

Det syriske regimet brukte kjemiske våpen i eit angrep i Saraqeb i 2018, blir det fast slått i ny rapport. Tysklands utanriksminister ber Syria forklare seg.
utenriks

Rapporten er utarbeidd av Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW), som overvaker utbreiinga av kjemiske våpen og arbeidar for at FN-konvensjonen som forbyr desse våpena, blir overhalden.

Etterforskarane konkluderer med at einingar tilhøyrande det syriske luftforsvaret brukte kjemiske våpen i Saraqeb i Idlib-provinsen 4. februar 2018.

– Rapporten konkluderer med at det er rimeleg grunnlag for å anta at eit militærhelikopter frå det syriske luftforsvaret ramma den austlege delen av Saraqeb rundt klokka 21.22 den 4. februar 2018 ved å sleppe minst éin behaldar, heiter det i uttalen på måndag frå FN-organet.

– Behaldaren opna seg og slapp ut klorgass over eit stort område, noko som ramma tolv namngitte personar, uttaler OPCW.

Det syriske regimet er skulda for å ha brukt kjemiske våpen ved ei rekkje høve. OPCW har i tidlegare rapportar mellom anna konkludert med at Assads styrkar brukte sarin og klorgass i to angrep mot landsbyen Lataminah i mars 2017, og i angrepet mot Douma i april 2018, der minst 40 menneske vart drepne.

– Slike openberre brot på folkeretten kan ikkje skje utan konsekvensar, det er tydeleg for oss, seier Tysklands utanriksminister Heiko Maas i ein kommentar til rapporten. Han ber det syriske regimet forklare seg.

(©NPK)