Tysklands helseminister ber om varsemd medan stadig fleire eldre blir vaksinerte

Den tyske helseministeren Jens Spahn åtvarar mot å opne for tidleg opp sjølv om nesten to av tre sjukeheimspasientar no er fullvaksinerte.
utenriks

Medan regjeringa held igjen, aukar presset frå næringslivet om at restriksjonane må lempast på.

Tyskland har så langt gitt over 40 prosent av vaksinedosane sine til personar over 80 år, noko som betyr at risikoen for smitte i den eldste delen av befolkninga er betydeleg redusert.

Til saman har om lag 5,7 millionar tyskarar, eller 4,5 prosent av innbyggjarane, fått den første dosen av koronavaksinen.

Men Spahn vil ikkje ha noka gjenopning enno. I staden ber han om at folk er ytst forsiktige.

Også i Tyskland er bekymringa stor for meir smittsame virusvariantar, og at dette skal føre til ein tredje og meir kraftig smittebølgje.

Tysklands største varehandelsforbund HDE ber likevel statsminister Angela Merkel leggje fram ein heilskapleg gjenopningsstrategi innan 3. mars. I eit brev skriv HDEs president Josef Sanktjohanser at tilsette i varehandelen treng ein klar tidsplan for når dei kan komme tilbake på jobb.

At både regjeringa og delstatane for få veker sidan vedtok å forlengje nedstenginga sjølv om smittetala var på veg nedover, har provosert mange næringsdrivande.


Det vart fredag rapportert om 9.997 nye smittetilfelle i Tyskland, noko som er nesten 900 fleire enn same dag førre veke. Det vart samtidig meldt om 394 nye koronarelaterte dødsfall.

(©NPK)