Søreide forsiktig optimist etter møte i Givarlandsgruppa for palestinarane

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) meiner det er ein produktiv dialog mellom palestinske og israelske styresmakter, men langt fram til ei løysing.
utenriks

Søreide leidde tysdag eit møte i Givarlandsgruppa for Palestina. Ho oppmodar donorlanda til å gi nye bidrag for å løyse problem på kort sikt.

– Vi har bede donorlanda halde fram med å gi bidrag for å løyse den umiddelbare krisa, men det er ikkje ei langsiktig løysing. Derfor er det viktig at samarbeidet mellom partane er teke opp att, og at USA vil ta opp att si støtte, seier Søreide til NTB.

– Klimaet for samarbeid er betre no enn for berre nokre månader sidan. Eg trur det er eit håp om å løyse nokre av problema som må løysast på kort sikt, og opne vegen til forhandlingsbordet igjen.

– Frå fastlåst situasjon til dialog

Søreide leidde videomøtet saman med utanrikssjef Josep Borrell i EU.

– Medan situasjonen i fjor var fastlåst mellom palestinske og israelske styresmakter, er det no ein meir produktiv dialog. Dei samarbeider om helse, tryggleik og økonomisk utvikling i Palestina, seier utanriksministeren.

Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh og finansminister Shukri Bishara deltok, medan ekspedisjonssjef Haim Regev heldt innlegg for Israel.

USA har varsla at landet vil ta opp att støtta til palestinarane og bidra til politiske løysingar som på sikt kan realisere tostatsløysinga.

Vil sikre vaksinar til palestinarane

Koronakrisa vart òg diskutert på møtet. Søreide understrekar at samarbeid er avgjerande i kampen mot pandemien.

Det inkluderer utrulling av eit vaksinasjonsprogram i heile Palestina av sjølvstyrestyresmaktene med støtte frå FN.

Partane stadfesta i møtet at dei vil samarbeide om vaksinar og andre tiltak mot pandemien. Fleire givarland uttrykte vilje til å bidra for å sikre vaksinar til palestinarane.

– Må få politisk løysing

Ifølgje Søreide vart det òg gitt fleire tilrådingar til korleis den palestinske økonomien kan styrkjast og blir stabilisert.

– Det er behov for å auke givarbidraga til Palestina, som har vore låge dei siste åra. Samtidig må dei to partane bli samde om korleis den palestinske økonomien kan styrkjast og inntektene til dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene kan aukast, seier utanriksministeren.

– I møtet oppmoda givarane begge partar til å starte opp forhandlingar og avstå frå einsidige tiltak som hindrar ein fredsprosess og undergrev tostatsløysinga, seier Søreide.

(©NPK)