IAEA: Iran har opprikt uran med ein reinleik på 20 prosent

Det internasjonale atomenergibyrået stadfestar at Iran har opprikt uran til ein reinleik på 20 prosent. Samtidig er IAEA frustrerte over mangel på tilgang.
utenriks

Det er langt over grensa på 3,67 prosent som Iran forplikta seg til i den internasjonale atomavtalen frå 2015. Etter at USAs president Donald Trump vraka avtalen, byrja Iran å sjå vekk frå forpliktingane i han.

Landet har varsla at det ikkje vil stanse ved 20 prosent. Det trengst ein reinleik på 90 prosent for å lage ei atombombe.

Ifølgje IAEA har Iran no auka lagera sine av uran opprikt til 20 prosents reinleik med 17,6 kilo.

Samla har Irans uranlager auka til nesten 3.000 kilo, noko som er 14 gonger meir enn atomavtalen frå 2015 opnar for.

IAEA, som er FNs atomvaktbikkje, er òg bekymra over at det kan vere betydelege mengder radioaktivt materiale på eit anlegg dei ikkje slepper inn til i Iran.

(©NPK)