Estonia-rettssaka: Aktor vil ha dagbøter for brot på gravfreden

Aktor vil at journalist Henrik Evertsson og ein kollega skal få ein vilkårsbunden dom og dagbøter som følgje av dykket ned til Estonia-vraket.
utenriks

Dei to svenske journalistane er tiltalte for å ha brote gravfreden som rår ved skipsvraket, då dei sende ein dykkarrobot ned for å ta bilete av vraket i samband med dokumentaren «Estonia – funnet som endrar alt».

Under første dag av rettssaka i Göteborgs tingrett måndag sa aktor Helen Gestrin at ho vil at dei to tiltalte skal få ein vilkårsbunden dom og dagbøter. Beløpet for Evertsson blir foreslått å vere høgare sidan han leidde dykket, men summen er ikkje kjend.

Tysk båt

Dei tiltalte journalistane erkjenner ikkje straffskuld. Dei hadde støtte av ytrings- og informasjonsfridommen, poengterte forsvarer Johan Eriksson under rettssaka. Filmteamet meiner dei handla juridisk på tysk jord sidan dei var på ein tysk båt og la ut frå ei tysk hamn. Tyskland har inga lov om gravfred ved vrak.

– Når vi er i internasjonalt farvatn, der Estonias vrak ligg, så meiner vi at det er tysk lov som gjeld om bord på den båten vi er på, sa Evertsson.

Men aktor Gestrin er av ei anna oppfatning.

– Kven som helst som bryt gravfreden, kan tiltalast, sa ho.

Dom om to veker

Evertssons team oppdaga to hol i skroget på skipet som ikkje var kjende frå før under dykket, noko som førte til at den svenske havarikommisjonen vedtok å gjenopne granskinga av havariet i september 1994.

Estonia var på veg frå Tallinn til Stockholm då den kantra i grov sjø og sokk etter mindre enn ein time. 852 menneske mista livet, medan berre 137 vart redda.

Dommen kjem om to veker.

(©NPK)