Pelosi med frontalangrep mot Trump i riksrettsdebatten

President Donald Trump er ein fare for nasjonen og må gå av, sa speaker Nancy Pelosi då Representanthuset starta debatten om riksrett mot presidenten.
utenriks

218 demokratar står bak forslaget om riksrett. Det er dermed nok til å få forslaget vedteke seinare onsdag, men det store spørsmålet er kor mange republikanarar som vil støtte det.

Hittil har fem republikanarar, blant dei Liz Cheney, John Katko og Adam Kinzinger, varsla at dei støttar riksrett, og i Det kvite hus reknar ein ifølgje CNN med at mellom ti og 20 republikanarar til slutt stemmer for forslaget.

I den første riksrettssaka mot Trump i fjor var det ingen republikanarane som stemde for å tiltale presidenten.

Siste moglegheit for å kaste Trump

Medlemmene i det lågaste av dei to kammera samla seg klokka 9 onsdag for å drøfte Demokratanes forslag om å stille presidenten for riksrett. Donald Trump kan dermed bli den første presidenten i USAs historie som opplever dette to gonger.

Riksrettsprosessen er siste moglegheit til å få kasta presidenten i kjølvatnet av opptøyane som enda med at Kongressen vart storma førre veke. Frå før har opposisjonen bede visepresident Mike Pence avsetje Trump, noko Pence avviste.

Forslaget det skal stemmast over, er så enkelt som mogleg og består av eitt tiltalepunkt: å eggje til opprør mot staten.

Dersom forslaget på onsdag blir vedteken, går saka vidare til Senatet, som fører riksrettssaker.

Senatet kan innkallast tidlegare

I utgangspunktet vil ikkje Senatet ta imot saka før forsamlinga samlast tysdag neste veke, dagen før Joe Biden blir teken i eid som USAs neste president. Dermed kunne knapt behandlinga av saka starte før Trump allereie er avgått.

Men onsdag melde nyheitsbyrået Reuters at republikanarane i Senatet vurderer å innkalle Senatet tidlegare og starte riksrettssaka allereie fredag denne veka, ifølgje ei kjelde blant senatsrepublikanarane.

Kilden seier at ikkje noko er avgjort enno.

Men Republikanaranes fleirtalsleiar, Mitch McConnell, som bestemmer dagsorden i Senatet, har ifølgje The New York Times' kjelder sagt at han er fornøgd med at Demokratane stiller Trump for riksrett.

17 republikanarar må til

Trump vart første gongen stilt for riksrett i januar i fjor, men den saka enda med frirettsavgjerd.

Det blir kravd to tredels fleirtal i Senatet for å dømme og avsetje presidenten. Dermed trengst det at 17 republikanarar stemmer for ein dom, i tillegg til dei 50 demokratiske senatorane.

Hittil har to republikanske senatorar, Pat Toomey og Lisa Murkowski, slutta seg til kravet til demokratane om at Trump må gå av.

I den første riksrettssaka var Mitt Romney einaste republikanar som stemde for å dømme Trump. Han har enno ikkje sagt korleis han stiller seg til den nye saka, men han har vore svært kritisk mot Trump for rolla hans i angrepet på Kongressen førre veke.(©NPK)