EU-kommisjonen varslar Magnitskij-lov

Presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, seier ho vil leggje fram eit forslag til ei europeisk Magnitskij-lov.
utenriks

– Dette huset har mange gonger bedt om ei europeisk Magnitskij-lov. Og eg kan kunngjere at vi no vil komme med eit forslag, sa von der Leyen i den årlege talen til EU-parlamentet om tilstanden i unionen.

Namnet kjem av ei lov som vart vedteke i USA i 2012, der målet opphavleg var å straffe russiske tenestemenn som USA heldt ansvarlege for drapet på den russiske skatteadvokaten Sergej Magnitskij i eit fengsel i 2009.

I 2016 vart den amerikanske lova utvida. Den kan no brukast til å sanksjonere styresmaktspersonar i heile verda for brot på menneskerettane.

Initiativet til EU-kommisjonen kan no òg få følgje for Noreg.

I Granavollplattforma lovar regjeringa nemleg å greie ut «korleis Noreg, som del av ei brei felleseuropeisk løysing, kan bidra til utvikling av eit sanksjonsregime mot personar for grove brot på menneskerettane».

(©NPK)