Tidlegare SS-soldat dømt til to års vilkårsbunde fengsel

Den tidlegare SS-soldat Bruno Dey er dømd til to års vilkårsbunde fengsel. Han var tiltalt for medverknad til drap på 5.230 personar.
utenriks

93-åringen var som 17-åring fangevaktar i Stutthof-leiren, som var den første nazistane bygde utanfor Tyskland.

Fordi Dey var 17 år på hendingstidspunktet, har saka vorte behandla av ein ungdomsdomstol i Hamburg.

– I dag ønskjer eg å seie unnskyld til alle som gjekk gjennom denne helvetesaktige galskapen og til alle slektningane og etterkommarane deira, sa 93-åringen i retten tidlegare denne veka.

Dey meinte i retten at han var uskuldig i drapet på dei 5.230 personane, fordi han ifølgje eigne fråsegn berre stod vakt og følgde ordre.

Han innrømde i retten at han hadde høyrt dødsskrik frå gasskammera og sett kroppar bli frakta og brunne, men nekta for at han nokon gong hadde skadd nokon personleg eller brukt våpenet sitt.

Nazijeger: – Skuffa

Dommen lydde på 2 års vilkårsbunde fengsel for medverknad til drap for månadene han tente som fangevaktar mot slutten av andre verdskrigen.

I domsavgjerda la dommar Anne Meier-Göring vekt på at Dey visste at det føregjekk massedrap i fangeleiren som han vakta.

– Korleis kunne du godta å bli van med denne vondskapen, spurde Meier-Göring den tidlegare fangevaktaren.

Efraim Zuroff, krigsforbrytarjeger for Simon Wiesenthal senter i Jerusalem, er skuffa over at Dey venta heilt til rettssaka med å beklage overfor offera, overlevande og etterlatne. Men han er endå meir skuffa over sjølve dommen.

– Vi er glad han vart dømd, men skuffa over straffeutmålinga, som berre kjennest som ei fornærming for dei overlevande og etterlatne. Det må vere eit element av straff, seier nazijeger Zuroff.

Nordmann vitna mot Dey

Blant dei som gav frå seg vitnemål i saka, var den norske motstandsmannen Johan Solberg. Han var den gong 22 år gammal, og den siste norske overlevande frå fangeleiren.

Solberg døydde 23. juni i år, men bistandsadvokaten hans, Patrick Lundevall-Unger, sa til VG tysdag at han forventa ein fellande dom i saka.

– Dommen er riktig og særs viktig. Domstolen sender ein klar bodskap om at historia og hendingane som skjedde under andre verdskrigen, ikkje blir gløymde, seier han til VG.

I januar sa Solberg dette om rettssaka til VG:

– Det at den tiltalte ikkje må sone i fengsel, er ikkje viktig. Det som er viktig, er signaleffekten dommen gir, og dessutan at dei få overlevande som framleis lever, og dei som har gått bort, har fått rettferd for den grufulle lagnaden dei måtte gjennomleve, sa han.

(©NPK)