Kappløp for å lage fleire respiratorar

Koronakrisa har skapt eit desperat behov for pustemaskiner. Produsentane jobbar på høggir, og bilprodusentar vurderer om dei kan hjelpe.
utenriks

Pasientane som blir hardast ramma av koronaviruset, får store problem med å puste.

I mange tilfelle er dei avhengig av pustemaskiner for å få nok luft i lungene. Behovet for desse maskinene aukar derfor i takt med at viruset spreier seg til stadig større delar av verda.

– Etter kvart som den globale pandemien utviklar seg, blir det eit behov for medisinsk utstyr som vi aldri før har sett. Inkludert respiratorar, seier Kieran Murphy, som leiar amerikanske GE Healthcare.

Selskapet har no tilsett fleire folk og jobbar døgnet rundt for å produsere pustemaskiner, og svenske Getinge har òg trappa opp produksjonen for å dekke etterspørselen.

Produserer for fullt

Franske Air Liquide håper å kunne doble produksjonen frå 500 til 1.100 i månaden, og tyske Dräger har alt dobla produksjonen sin.

Også hos Löwenstein Medical, som har fått ein ordre på 6.500 pustemaskiner frå tyske styresmakter, går produksjonen no for fullt.

Intensivavdelingane ved sjukehus verda over er i ferd med å fyllast opp av koronasmitta pasientar som ikkje lenger maktar å puste ved eiga hjelp, og helsepersonell fortviler.

Legar i Nord-Italia, der koronapandemien har ramma hardt, måtte tidlegare i månaden vurdere å avgrense liggjetida på intensivavdelingane, med dei fatale følgja det kan ha for enkelte.

Bilprodusentar

Leiarar verda over har derfor bede den delen av industrien som har brukande teknisk kompetanse, til å hjelpe til med å produsere medisinsk utstyr.

President Donald Trump har bede bilprodusentane Ford, General Motors og Tesla om å produsere pustemaskiner.

Den franske bilgiganten PSA, som produserer bilmerka Peugeot og Citroën, undersøkjer òg moglegheitene for å produsere slikt utstyr.

3D-printing

Nederlandske Ultimaker har sett ekspertane sine på 3D-printing i sving, for at dei i samarbeid med andre ekspertar skal undersøkje moglegheita for å produsere utstyr for sjukehus.

– Det er enorm etterspørsel, seier sjefen i selskapet Jos Burger, som meiner at det bør la seg gjere å printe ventilar for pustemaskiner.

Ved Belfort-Montbeliard-universitetet i Frankrike blir det jobba med å utvikle ein ny type pustemaskin.

– I ein krisesituasjon kan alt vere til hjelp, seier Olivier Lamotte, som leier arbeidet.

Forskar i Noreg

I Noreg testar forskarar ved Oslo universitetssjukehus (OUS) om det i ein krisesituasjon er mogleg å kople fleire enn éin pasient til kvar pustemaskin, ifølgje Dagens Medisin.

– Det er ingen som vil tilrå dette til vanleg, men i ein krisesituasjon kan dette kanskje redde to eller fire i staden for berre éin, seier gjesteforsker Håvard Kalvøy.

Dei har allereie gjennomført testar på kunstige lunger. Lungene til mennesket er ikkje like og krev ulik mengde luft, i ulik takt og med ulik styrke. Ein har òg starta arbeidet med å utvikle elektronikk der ein med ein PC kan styre lufta til kvar pasient meir individuelt.

– Det vi gjer, er å lage ein teknisk rapport der vi dokumenterer vitskapleg korleis dette fungerer på ulike lunger. Vi gir ikkje eit svar på om metoden eignar seg. Målet vårt er å gi eit svar på alle dei tekniske spørsmåla, seier Kalvøy.(©NPK)