Fleire følgjer FNs oppmoding om våpenkvile under pandemien

FN har fått dei første positive svara etter å ha oppmoda krigførande partar til å legge ned våpena medan verda kjempar mot koronapandemien.
utenriks

Ifølgje FN er det spesielt opprørsgrupper i Kamerun og på Filippinane som har stilt seg positive til FN-appellen.

Måndag bad FNs generalsekretær António Guterres om ein stans i krigshandlingar over heile verda for å verne sivile som no risikerer å bli ramma av covid-19 i land der helsevesenet har brote totalt saman på grunn av krig.

Land som Syria og Jemen er førebels spart for store smitteutbrot, men hjelpearbeidarar fryktar massedød viss koronaviruset får spreie seg i område der det verken finst reint vatn eller helsetilbod.

I Kamerun har to hovudsakleg engelskspråklege separatistgrupper kjempa mot regjeringsstyrkar i tre år. Over 3.000 menneske er drepne, mange av dei sivile. Landet har òg ei stor fransktalande befolkning.

Ifølgje FN har òg kommunistane på Filippinane, som i fleire tiår har kjempa for å styrte regjeringa, reagert positivt. Tysdag kunngjorde dei ei mellombels våpenkvile.

– Generalsekretæren håper òg at dette vil tene som eit døme over heile verda for å få våpena til å teie, og for at vi kjem saman i det vi står overfor den globale trusselen covid-19, seier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

(©NPK)