Amerikansk krisepakke på 2.200 milliardar dollar godkjent i Senatet

Krisepakken på 2.200 milliardar dollar er godkjend i Senatet i USA og går no vidare for godkjenning i Representanthuset som skal stemme over pakken fredag.
utenriks

Det amerikanske Senatet godkjende seint onsdag kveld krisepakken som skal hjelpe arbeidstakarar og bedrifter i USA i den økonomiske krisa som er oppstått som følgje av koronapandemien.

Partane i Kongressen vart tysdag samde om innhaldet i det 880 sider detaljerte dokumentet, men pakken må gjennom godkjenning både i Senatet og Representanthuset før han skal gå til formell godkjenning og signering hos presidenten i Det kvite hus.

I alt skal det stillast 2.200 milliardar dollar, heile 23.000 milliardar norske kroner, til disposisjon for dei som er ramma av den omfattande viruspandemien som brer seg med rekordfart i USA. Dette er den største redningspakken som nokosinne er gitt i landet.

– Vi har rekna med at dette vil halde i tre månader. Forhåpentlegvis treng vi ikkje dette i tre månader, svarte finansminister Steven Mnuchin då han vart spurd om kor lenge støtta var meint å halde økonomien flytande.

Det var eit samrøystes Senat som onsdag kveld støtta pakken som mellom anna inneber direkte utbetalingar til amerikanske borgarar og fleire hundre millionar dollar i billege lån til små bedrifter og næringar som er spesielt utsette som følgje av virusutbrotet. Sjølv om mange har vore kritiske til innhaldet i pakken, om den går for langt eller er mangelfull, valde alle senatsmedlemmene å gå inn for forslaget slik at ikkje fleire dagar gjekk til spille.

– Løyvinga vi no står overfor er historisk fordi ho er meint å ta unna for ei historisk krise. Helsevesenet vårt er ikkje førebudd på å ta vare dei sjuke, arbeidarane våre har ikkje arbeid, forretningane kan ikkje drive forretningar og fabrikkane våre står stille. Amerikansk økonomi har stansa, sa Chuck Schumer, leiaren for demokratane i Senatet.

(©NPK)