FN ber om at fangar blir sleppt fri på grunn av smittefare

FN oppmodar land til å sleppe fri folk frå institusjonar der koronasmitte kan spreie seg raskt – som fengsel, omsorgsbustader og psykiatriske sjukehus.
utenriks

Det er risiko for at sjukdommen rasar gjennom slike institusjonar «med ekstremt sårbare menneskegrupper», ifølgje FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet.

Land må verne fengsla personar frå smittefare ved å setje fri fangar som er i faresona for å utvikle alvorleg sjukdom, sa Bachelet i ei fråsegn onsdag.

Ho meiner styresmaktene bør undersøkje moglegheita for å sleppe fri dei som er spesielt utsett for covid-19, mellom anna eldre innsette og folk som er sjuke, og dessutan lovbrytarar som utgjer låg risiko.

(©NPK)