UD rår mot reiser til store delar av Kina

Utanriksdepartementet rår mot alle reiser til Hubei-provinsen, og dessutan reiser som ikkje er strengt nødvendige til andre delar Kina.
utenriks

Bakgrunnen for UDs skjerpa reiseråd er spreiinga av covid-19-viruset, som først vart påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember.

Over 70.000 kinesarar har til no fått påvist smitte, og 1.770 er stadfesta døde.

Forutan å rå mot alle reiser til Hubei-provinsen, rår UD òg mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til resten av Kina.

Det blir likevel gjort unntak for Hongkong, og dessutan Macau og Taiwan.