Lekkasje kastar nytt lys over den kinesiske fengslinga av muslimar

Ein leken database kastar lys over den kinesiske fengslinga av hundretusenvis av muslimar og andre minoritetar i Xinjiang-provinsen.
utenriks

Databasen namngir 311 personar som er fengsla eller sende i arbeidsleir, og dessutan ei kartlegging av etnisk og religiøs tilhøyrsel.

Familiemedlemmer blir òg kartlagde, og databasen viser at det først og fremst er religiøs tilhøyrsel og familiebakgrunn som avgjer kven som blir fengsla.

Kinesiske styresmakter hevdar på si side at folk blir fengsla som følgje av politisk ekstremisme, medan databasen viser at den einaste grunnen ofte er at vedkommande har gått i moskeen.

Blir slått ned på

– Religionsutøving blir heilt openberra slått ned på, seier Darren Byler, som er knytt til University of Colorado og forskar på forholda i Xinjiang-provinsen.

– Styresmaktene ønsker å fragmentere samfunnet, å splitte familiar og gjere dei meir sårbare gjennom omskulering, seier han.

Kinesiske styresmakter medgir at over 1 million menneske frå etniske minoritetar, dei aller fleste av dei muslimar, blir haldne innesperra i leirar. Styresmaktene kallar det frivillig omskulering, medan menneskerettsorganisasjonar kallar det tvangsarbeid og religiøs forfølging.

Ein talsmann for utanriksdepartementet i Beijing nektar å kommentere opplysningane som kjem fram i den lekne databasen.

– Slikt tøv er det ingen vits å kommentere, seier Geng Shuang.

Tortur og hjernevask

I november fekk International Consortium of Investigative Journalists tilgang til eit kinesisk dokument som viste korleis dei innsette i fangeleirane blir utsette for tortur og hjernevask

Eitt av dokumenta var ein ni sider lang instruks til dei ansvarlege i leirane, signert Zhu Hailun, den dåverande visesekretæren i Xinjiangs kommunistparti og den øvste sikkerheitsansvarlege i regionen.

I instruksen blir det slått fast at leirane skal drivast som høgtryggingsfengsel med strikt disiplin, avstraffing og total overvaking og kontroll av dei internerte. Berre dei som kan bevise at dei har endra åtferd, tru og språk, slepp ut av leirane, går det fram av dokumenta.

(©NPK)