Verdsbanken seier det hastar med ny regjering i Libanon

Regionalsjef for Verdsbanken oppmodar Libanon til å danne ei ny regjering «innan ei veke», for å unngå ytterlegare nedgang i økonomien i landet.
utenriks

Saroj Kumar Jha, som er regionalsjef for Verdsbanken for Libanon, Irak, Syria, Jordan og Iran, seier banken dei siste vekene har merka seg ein auka risiko for Libanons økonomiske og finansielle stabilitet.

– Vi er svært bekymra for at dette vil gå ut over Libanons fattige menneske, middelklassen og bedriftene, seier han.

Gjekk av etter demonstrasjonar

Statsminister Saad Hariris regjering gjekk av 29. oktober etter massive demonstrasjonar.

Dei landsomfattande masseprotestane har i all hovudsak vore fredelege og er retta mot den politiske eliten, som blir skulda for korrupsjon og maktmisbruk. Demonstrantane protesterer mot handteringa til regjeringa av den djupe økonomiske krisa i landet med krav om omfattande politiske reformer.

Over ei veke etter at Hariri melde avgangen sin, har president Michel Aoun framleis ikkje fastsett ein dato for konsultasjon med leiarane for dei to blokkene til nasjonalforsamlinga, som skal utnemne ein ny statsminister.

Det synest å vere delte meiningar om i kva grad den nye regjeringa skal bestå av berre ekspertar, eller om det òg skal vere politikarar med.

– Ekstremt viktig

– Det er ekstremt viktig at det blir ei politisk løysing på den krisa som går føre seg og at vi får ei påliteleg regjering ved makta, seier Jha.

Han seier ei slik regjering kan innføre viktige reformer som kan gi økonomisk stabilitet, vekst, fleire jobbar og ny tillit i folket.

Sidan bankane i Libanon opna for første gong på to veker fredag førre veke, har folk hasta til banken for å gjere uttak, i frykt for at krisa i landet vil forverrast ytterlegare.

Kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderte torsdag statusen til Libanons tre største bankar til ikkje kredittverdige. Landet er eitt av dei mest gjeldsramma i verda.

(©NPK)