Belize stroken frå EUs skattesvarteliste

EU fjernar Belize frå ei svarteliste over land som ikkje samarbeider om skatteopplysningar.
utenriks

Det mellomamerikanske landet har gjennomført nødvendige reformer for å betre skatteregimet for internasjonale selskap, opplyser EU-rådet i ei pressemelding. Belize blir inntil vidare ståande på ei overvakingsliste i vente på implementering av varsla endringar som skal vere gjennomført innan utgangen av året.

Nord-Makedonia har stått på overvakingslista, men blir stroken frå denne etter å ha ratifisert OECDs konvensjon om gjensidig administrativ bistand.

Svartelista blir brukt av EU i ein kontinuerleg innsats mot skatteunndraging og for å fremme gode styringsprinsipp.

Åtte land og territorium står framleis på lista over ikkje-samarbeidande område: Amerikansk Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad og Tobago, Dei amerikanske jomfruøyane og Vanuatu.

(©NPK)