Stadig fleire amerikanarar støttar arbeidet med riksrett for Trump

Det amerikanske folket følgjer riksrettsprosessen med stigande interesse, viser ferske målingar. Men ein mogleg tiltale mot president Trump splittar.
utenriks

Fleire målingar som loddar stemninga, er tatt opp etter at leiaren i Representanthuset, Nancy Pelosi, varsla at granskinga formelt er starta. Målingane viser at mange har endra haldning.

Prosessen er i ein tidleg og undersøkande fase, og stadig fleire meiner at dette arbeidet må gå sin gang. Granskinga gjeld Trumps kontakt med den ukrainske regjeringa for å avdekke forhold som kan svekke den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Ei måling frå Washington Post-Schar School frå tidleg oktober viser at 58 prosent støttar sjølve granskingsprosessen, medan 49 prosent òg støttar eit neste skritt mot riksrettstiltale.

Det er fleirtal i fleire målingar for å halde fram undersøkingane om i kva grad Trumps braut sin embetseid som president ved å be ein utanlandsk statsleiar om slik assistanse.

Men opinionen er stadig sterkt splitta i synet på om presidenten faktisk skal stillast for riksrett og eventuelt blir fjerna frå stillinga. Heilt programmessig følgjer haldninga partilinjene.

Ei måling offentleggjort av Fox News viser likevel at 51 prosent vil ha Trump stilt for riksrett og fjerna, opp frå 42 prosent i juli.

Målingane viser òg ganske stabil oppslutning på 40 prosent for presidenten og utøvinga hans av embetet, slik dei har gjort gjennom heile perioden hans.

(©NPK)