SAS sjekkar 58 Boeing 737-fly

SAS undersøker 58 fly av typen Boeing 737 NG etter at det vart funne sprekkar på fly av denne typen i Kina. Undersøkingane påverkar ikkje reisande.
utenriks

Undersøkingane vart beordra av USAs luftfartsstyresmakter førre veke etter funnet i Kina.

Undersøkingane blir gjorde når flya ikkje er i drift, og flytrafikken vil dermed ikkje bli påverka, opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

SAS sjekkar no alle flya dei har av denne typen, uavhengig om dei blir omfatta av ordren frå dei amerikanske styresmaktene.

Godt over halvparten av flya er allereie sjekka. Ingen er sette på bakken.

– Vi sjekkar rett og slett alle versjonar av Boeing 737 NG-flya, seier Johansen.

Flya blir brukte i Europa, mellom anna i Noreg og resten av Skandinavia.

Ingen av Norwegians fly blir omfatta av ordren om undersøking.

Fly sett på bakken

Fly som har gått meir enn 30.000 turar er beordra undersøkt innan éi veke.

To flyselskap har sett til saman 13 fly på bakken.

Southwest Airline har undersøkt over 200 fly og sette to på bakken. Brasilianske Gol Linhas Aereas har tatt elleve fly ut av drift, ifølgje Reuters.

Sprekkane er funne på det som blir kallast «pickle fork», som er strukturen som mellom anna styrker festet vengene har til flykroppen.

Ein talsperson for Boeing seier at produsenten jobbar med flyselskapa for å utvikle reparasjonsplanar, skaffe delar og tilby hjelp.

MAX-flya

Flya er ein versjon av typen Boeing 737 kalla NG, som er forkorting for neste generasjon.

Boeing planlegg å erstatte NG med MAX-flya, som alle for tida er sette på bakken etter MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. Totalt døydde 346 menneske i dei to ulykkene.

(©NPK)