Omfattande streik lammar kollektivtrafikken i Paris

Kollektivtrafikken i Paris var fredag lamma av streik då tilsette i kollektivselskapet RATP streika i protest mot pensjonsreforma til styresmaktene.
utenriks

Streiken i det offentlege kollektivselskapet er den første store streiken mot president Emmanuel Macrons massive pensjonsreform, som medfører store endringar i pensjonsrettane til offentlege tilsette i Frankrike.

Ti metrolinjer var fredag stengd, og forstadsbanen REIER og fleire andre ulike kollektivtilbod var òg ramma av innstillingar og kraftige forseinkingar.

Franske styresmakter har tilrådd folk som bur i Paris-regionen om å velje andre måtar å komme seg til jobb. Ifølgje trafikkovervakingstenester var det store trafikkorkar i og rundt den franske hovudstaden.

I avgangshallane vart passasjerane åtvara om streiken, som er den mest omfattande sida 2007.

Mange har tatt fri

Trafikkaoset har likevel ikkje vorte like ille som mange frykta på førehand.

Mange tok som følgje av streiken fredagen fri, og kollektivselskap gav kundane sine 30 minutt gratis tilgang på elsparkesykkel, noko òg Uber gjorde.

– Vi hadde forventa langt fleire folk, seier ein RATP-tilsett på ei av metrolinjene som ikkje er stengde som følgje av streiken.

Dei tilsette i RATP er svært negative til pensjonsreforma som er planlagt frå neste år. Reforma er venta å medføre at tilsette må jobbe lenger før dei kan pensjonere seg.

– Ikkje streik for privilegerte

– Dette er ikkje ein streik for dei privilegerte. Det er ein streik blant tilsette som seier: Vi vil pensjonere oss i ein fornuftig alder med ein rimeleg pensjon, seier Philippe Marinez, som leiar fagforeininga CGT til radiokanalen France informasjon.

Lokførarar kan i Frankrike pensjonere seg når dei er 50 år, medan førarar på metroen kan slutte å jobbe og få full pensjon når dei fyller 55. I forslaget til ny pensjonsreform foreslår Macrons regjering å heve pensjonsalderen til 64 år for alle franskmenn.

Måndag har advokatar, pilotar, kabinpersonale og medisinsk personell varsla at dei vil gå ut i streik mot pensjonsreforma.


(©NPK)