Oljeoppryddinga på Bahamas blir trappa opp

Equinor held fram handteringa av oljeutsleppet ved terminalen South Riding Point på Bahamas etter orkanen Dorian. Arbeidet vil bli trappa betrakteleg opp.
utenriks

Det første oljevernutstyret er på plass og i tatt bruk, og ytterlegare materiell blir i bruk etter kvart tatt som det kjem. Equinor forventar å trappe opp oppryddinga betrakteleg dei neste dagane, opplyser oljekonsernet i ei pressemelding torsdag.

Oppryddingslag samlar no opp olje og lagrar han på tank. Oljeutsleppsspesialistar held fram å vurdere skadane og planleggje den vidare oppsamlinga og reingjeringa som skal skje i området.

Vurderinga til selskapet er framleis at det ikkje lek olje frå terminalen. Tidlegare vart det meldt om olje i ope vatn, men det er stadfesta å vere ein førekomst av tang, og ikkje eit oljeprodukt.

Eit anna område med mogleg oljesøl 70 til 80 kilometer nordaust for terminalen på den andre sida av Grand Bahama Island, er sett frå lufta. Resultata blir undersøkte, men Equinor opplyser at på det noverande tidspunktet ikkje er nokon indikasjonar på at terminalen er kjelda.

Equinor held fram å følgje opp medarbeidarane sine på Bahamas. Dette inkluderer losji og behov for dei tilsette og familiane deira som har fått heimane sine øydelagt av orkanen.

(©NPK)