EU forlenger sanksjonar mot russiske bedrifter og enkeltpersonar

EU-rådet forlenger sanksjonane mot 170 personar og 44 selskap i Russland som unionen meiner har handla i strid med Ukrainas suverenitet eller integritet.
utenriks

Sanksjonane mot dei som står på lista, gjeld no fram til 15. mars neste år, opplyser rådet i ei pressemelding torsdag. På lista blir det grunngitt kvifor dei ulike personane og bedriftene står der. Den offisielle fellesgrunngivinga er «handlingar som undergrev eller truar Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og sjølvstende.

EU har òg to andre sett med sanksjonar knytt til konflikten og krisa i Ukraina. Økonomiske sanksjonar retta mot spesifikke sektorar innan Russlands økonomi gjeld førebels ut januar 2020. I tillegg er det eit sett sanksjonar som er knytte konkret til annekteringa av Krimhalvøya og Sevastopol. Dei spring førebels fram til 23. juni neste år.

(©NPK)