Tysklands ambassadør i Kina kalla inn på teppet

Regjeringa i Kina har kalla Tysklands ambassadør i Beijing inn på teppet etter at protestleiaren Joshua Wong frå Hongkong fekk møte Tysklands utanriksminister.
utenriks

– Vi protesterer veldig sterkt. Denne hendinga vil ha ein svært negativ påverknad på det bilaterale forholdet, sa den kinesiske ambassadøren Wu Ken i Berlin onsdag.

Tyske styresmakter stadfestar at ambassadøren deira i Beijing, Clemens von Götze, er innkalla til eit møte i det kinesiske utanriksdepartementet.

Bakgrunnen for dei kinesiske protestane er demokratiforkjemparen Joshua Wongs besøk i Tyskland. Han er invitert av avisa Bild, og tidlegare denne veka møtte han utanriksminister Heiko Maas under eit arrangement som avisa hadde tatt initiativ til.

Wong har vore med på å leie dei store demonstrasjonane imot styresmaktene i Hongkong. Onsdag heldt han ein pressekonferanse i Berlin der han bad tyske styresmakter fordømme politivalden mot Hongkong-demonstrantane.

Ambassadør Wu Ken seier at kinesiske styresmakter fleire gonger bad om at Tyskland måtte nekte Wong innreise.

(©NPK)