Parlamentet går inn for å utsetje EU-utmeldinga

Underhuset stiller seg bak statsminister Theresa Mays forslag om å be EU om å få utsett gjennomføringa av brexit.
utenriks

Underhuset vedtok forslaget med eit fleirtal på 412 mot 202 stemmer då det kom opp til avrøysting torsdag kveld.

Den britiske statsministeren kjem venteleg til å ta saka opp på EUs toppmøte neste veke.

Ei utsetjing er berre mogleg viss stats- og regjeringssjefane i dei andre medlemslanda i EU samrøystes går med på det, påpeikar ein talsperson for EU-kommisjonen.

Underhuset tok òg stilling til fleire andre brexitforslag. Alle vart stemte ned.

Det første var eit forslag om å halde ei ny folkerøysting om EU-utmeldinga. Eit massivt fleirtal på 334 mot 85 representantar sa nei til dette.

Det neste som kom opp, var eit forslag om å halde ein serie med «indikative» avrøystingar om brexit for å få betre klarlagt kva fleirtalet er villig til å støtte. Dette forslaget fekk eit knapt fleirtal mot seg.

Fleirtalet sa i tillegg nei til eit forslag frå opposisjonspartiet Labour.