Israel ber nederlandsk domstol avvise krigsforbrytarskuldingar mot tidlegare forsvarssjef

Regjeringa har bedt ein nederlandsk domstol avvise skuldingar om krigslovbrot mot Benny Gantz, som er Netanyahus fremste utfordrar i valet i Israel i april.
utenriks

Det israelske justisdepartementet stadfesta måndag førespurnaden til regjeringa.

Palestinske Ismail Ziada, som òg har nederlandsk statsborgarskap, mista mora si, tre brør og ein tolv år gammal nevø i eit israelsk luftangrep mot Gazastripa i 2014. Han har saksøkt Gantz for krigslovbrot.

Gantz var forsvarssjef i Israel frå 2011 til 2015 og leidde to store militæroffensivar mot Gazastripa.

Saka er tillyst i mars i ein domstol i Nederland, der rettsvesenet i landet har såkalla universell jurisdiksjon når det gjeld folkemord, lovbrot mot menneskja og krigslovbrot.

Israelske styresmakter seier på si side at fire militante palestinarar vart drepne i angrepet, mellom dei tre medlemmer frå same familie. Dei meiner angrepet var i tråd med folkeretten og meiner den nederlandske domstolen ikkje har jurisdiksjon i saka.

I desember danna Gantz partiet Israel motstandsdugleik som tek sikte på å «styrke den jødiske og demokratiske karakteren til den israelske staten». Han kunngjorde at han stiller som statsministerkandidat når det skal haldast nyval i Israel 9. april.

(©NPK)