Forskarar fryktar katastrofal kollaps i økosystema til naturen

Ein stor del av insekta i verda er trua av utrydding, ifølgje forskarar. Dei åtvarar mot katastrofale konsekvensar for andre artar, økosystem og menneske.
utenriks

Forsking på insekt ei rekke stader i verda er gjennomgått i ein ny studie. Konklusjonen er at talet på svært mange typar insekt blir redusert – og at utviklinga går raskt.

41 prosent av insektartane i verda ser ut til å vere i tilbakegang. To tredelar av artane er for tida trua av utrydding.

– Viss ikkje tapet av insektartar blir stoppa, vil konsekvensane bli katastrofale både for økosystema til planeten og overlevinga til menneska, seier forskar Francisco Sánchez-Bayo til avisa The Guardian.

Insekta i verda utgjer omtrent to tredelar av alle skapningar som lever på landjorda. Mange fuglar og andre dyr er avhengige av insekt som mat.

I tillegg er mange planter avhengige av insekt for å kunne formeire seg. Dette gjeld ein stor del av dei viktigaste matvekstane i verda.

Dei viktigaste årsakene til tapet av insekt er reduserte leveområde, intensivt landbruk og sprøytemiddel, ifølgje den nye studien. Insekt i tropane blir i tillegg ramma av klimaendringane og stigande temperaturar.

(©NPK)