Wall Street fell kraftig i frykt for Opec og handelssamtalar

Wall Street fall kraftig ved opningstider torsdag. Investorane er mellom anna bekymra for handelssamtalane mellom USA og Kina.
utenriks

New York Stock Exchange (NYSE) fall raskt etter at han opna torsdag. Fallet sende aksjeindeksen Dow Jones ned to prosent. Den breiare Standard & Poor's-indeksen gjekk òg ned to prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq fall 1,9 prosent.

Det er spesielt to store hendingar under utvikling i verda som skremmer investorane på Wall Street. Det eine er Opec-samtalane om i kva grad medlemslanda skal gjennomføre fleire produksjonskutt. Samtalane har ført til fall i oljeprisane. Det andre er handelssamtalane mellom USA og Kina. Samtalane skal ha vorte meir anstrengde etter at det vart kjent at ein kinesisk teknologidirektør vart arrestert i Kina.

Eit tydeleg teikn på at meklarane er usikre på stabiliteten i marknadene, er at dei investerer stort i obligasjonar.

Òg i Noreg fall børsen kraftig, og hovudindeksen var ned 3,7 prosent då Oslo Børs stengde torsdag. Det var den verste børsdagen i Oslo sidan 8. februar 2016, ifølgje E24.

(©NPK)