Trump føreslår 4-prosentmål for Nato-landa

USAs president Donald Trump føreslår at NATO-medlemmene forpliktar seg til å bruka 4 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.
utenriks

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders i Det kvite hus stadfesta at Trump lufta forslaget under eit møte med Nato-leiarane i Brussel onsdag.

Det er uklart kva tidsperspektiv Trump ser for seg. Det noverande målet til NATO er at medlemmene oppnår 2 prosent innan 2024.

2-prosentmålet har vore viktig for Trump å fremja. Han har pressa medlemslanda til å bruka meir pengar på forsvar, for å avlasta USA som tek på seg ei langt større bør, har han sagt.

Nato reknar med at 15 av dei 29 medlemslanda vil vera i stand til å nå 2-prosentmålet innan 2024, basert på overslag som ligg føre no.

(©NPK)