Nato-landa har vedteke slutterklæring frå toppmøtet

Nato-landa har vedteke ei slutterklæring frå toppmøtet. USA stiller seg framleis bak prinsippet om «alle for ein».
utenriks

Inne på møtet var det ingen som gav uttrykk for noko motførestillingar mot erklæringa, fortel statsminister Erna Solberg (H).

I oppkøyringa til toppmøtet var det stor nervøsitet for konfrontasjonar mellom USA og dei andre medlemslanda.

– Vi har usemje, men det viktigaste er at vi har avgjerder som fører Nato framover, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han viste til semje om å styrkja NATOs evne til avskrekking og forsvaret til Nato-landa, og at mange Nato-leiarar har kunngjort nye bidrag.

I den vedtekne erklæringa blir det vist til artikkel 5 der det heiter at alle angrep på eit NATO-medlem skal sjåast på som eit angrep på alle medlemmene i Nato. Dermed står USA fullt ut bak dette sentrale punktet.

USA er likevel kritisk til at landet betalar mest av alle medlemmene. USAs forsvarsbudsjett ligg på 3,57 prosent av bruttonasjonalprodukt i landet. Mange NATO-medlemmer ligg under 2 prosent. USAs president Donald Trump har kravd at medlemslanda må forplikta seg til 2 prosent.

Stoltenberg viste på pressekonferansen til at ein i fjor hadde berre tre medlemsland som nådde 2-prosentmålet. No har ytterlegare fem land kunngjort at dei skal oppnå dette målet, sa NATO-sjefen.

På spørsmål frå pressa svarte Stoltenberg at det er naturleg at Nato brukar meir pengar i tider med spenning.