Kvinne reiv burkaen av muslimsk kvinne i tysk matbutikk

Tysk politi har arrestert ei 54 år gammal kvinne som reiv burkaen av ei kvinne i ein matbutikk i Schöneberg vest i Berlin og deretter kom med verbale angrep.
utenriks

Kvinna som blei angripen er 28 år gammal og skal vere tyrkisk statsborgar. Ho pådrog seg hovudskadar då det heildekkjande plagget blei fjerna. Deretter følgde 54-åringen etter kvinna ut av butikken og ropte utlendingsfiendtlege ord etter henne, opplyser politiet.

Episoden skjedde måndag kveld. Augevitne varsla politiet som kom til staden og arresterte kvinna.

54-åringen, som skal ha bakgrunn frå Aserbajdsjan, blir no etterforska for overfall og rasistiske fornærmingar, opplyser politiet.

Nasjonalforsamlinga i Tyskland vedtok i fjor eit forslag frå regjeringa om å forby offentleg tilsette all bruk av heildekkjande ansiktsplagg i skular, domstolar og andre offentlege institusjonar. Tyske islamfiendtlege grupper har tatt til orde for at ein må innføre totalforbod mot alle heildekkjande ansiktsplagg.

(©NPK)