Nye massegraver funne i Bosnia

Leivningar etter borgarkrigen i Bosnia har blitt henta ut av to massegraver som nyleg vart funne ved Koricanske Stijene og Vlasenica. 
utenriks

Ein reknar med at offera var bosniske muslimar, ifølgje Den internasjonale kommisjonen for sakna personar (IMCP).

Den eine grava vart funnen ved Koricanske Stijene, der 200 muslimske og kroatiske menn vart massakrerte av serbiske styrkar i 1992. Rundt 40 ufullstendige skjelett har blitt henta ut av grava, ifølgje det bosniske instituttet. Tidlegare er det henta ut rundt 117 offer frå graver i same område, og instituttet leitar framleis etter 98 andre.

Den andre massegrava, der ein har funne ti skjelett, vart oppdaga i den austlege regionen Vlasenica. Ifølgje ulike organisasjonar for krigsoffer i Bosnia, vart om lag 2.600 bosniske muslimar frå Vlasenica drepne under borgarkrigen.

Over 100.000 menneske vart drepne og to millionar vart internt fordrivne i den brutale etniske konflikten i Bosnia mellom 1992 og 1995.

Då krigen slutta var rundt 31.500 menneske framleis ikkje gjort greie for. Sidan den gong har ein funne leivningane av over meir enn 25.000 offer i hundrevis av massegraver, ifølgje Det bosniske instituttet. Framleis er 6.500 menneske sakna.

(©NPK)